nhà máy caol thô được sử dụng trong các nhà máy điện