hàm lượng dolomite trong nhà máy thức ăn chăn nuôi