các yếu tố thúc đẩy dòng vốn vào ngành khai thác mỏ ở ghana