phiên bản châu âu của danh sách doanh nghiệp nhà máy hình thang