làm hoặc donot trong bảo trì điện trong nhà máy nghiền