công việc cho nhà điều hành nhà máy quặng sắt ở oman