bùn vôi nhà máy bột giấy để khử lưu huỳnh khí thải