đề phòng thuốc nổ trong các nhà máy than ở hàn quốc