al mining nam phi đã sử dụng các nhà máy máy nghiền canada